Tư vấn sử dụng và phân loại nhớt

Cách vệ sinh sên trần xe máy tại nhà

Trên thực tế dây xích trần thường xuyên dín bụi bẩn và đất cát bám vào trong quá trình sử dụng (do không có đồ che), dẫn đến các mắt xích có thể bị khô, lâu sẽ làm sên khô cứng chết lại.

Xem thêm